สูตรหวยลาว

ความเชื่อ ล้วนกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจก

ความเชื่อ ล้วนกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกสำหรับเรื่องตัวเลขมงคลนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล และในยุคสมัยนี้แล้ว เรื่องของความเชื่อล้วนกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจก แล้วแต่ใครจะมีความเชื่ออย่างไร สำคัญคือควรเคารพความเชื่อของกันและกัน ไม่เบียดเบียนกันและไม่สร้างปัญหาให้สังคมหรือทำให้ใครเดือดร้อน

เท่านี้ก็เพียงพอที่จะเชื่อในอะไรสักอย่างได้แล้ว แทงบอล เช่นเดียวกันกับตัวเลข ก็มาพร้อมกับความเชื่อของเลขนำโชคเลขมงคล สำหรับเว็บเองก็ได้นำการตั้งชื่อและนำตัวเลขมาต่อท้ายชื่อเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้เกิดแก่ทั้งตัว เว็บไซต์ ที่ทางหวังให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ความเชื่อ ล้วนกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกสำหรับเรื่องตัวเลขมงคลนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล และในยุคสมัยนี้แล้ว เรื่องของความเชื่อล้วน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ความเชื่อ เป็นสิริมงคลแก่สมาชิกผู้ใช้งาน

รวมถึงเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกผู้ใช้งาน หรือสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา เพราะเมื่อได้วนเวียนในชีวิตของคุณในแต่ละวัน ในชีวิตประจำวัน เราก็หวังให้ความมงคลนี้ตามติดตัวคุณไปในทุกๆ วันด้วยเช่นกัน

ที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของที่มาว่าทำไมเลข 7 ถึงกลายเป็นเลขนำโชค ความเชื่อเรื่องตัวเลข 7 เป็นเลขนำโชคนั้นส่วนใหญ่นั้นมาจากศาสนาพุทธ ที่มีความเชื่อเรื่องการเดิน 7 ก้าวของพระพุทธเจ้าหลังจากประสูติ ทำให้คนไทย หรือคนศาสนาพุทธยึดถือเอาเลข 7 มาเป็นเลขนำโชค

แต่ต่างสถานที่ ต่างเชื้อชาติ บางศาสนาหรือบางคนก็ถือว่าเลข 7 ไม่ใช่เลขมงคลได้ด้วยเช่นกัน เพราะขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากเรื่องราวของศาสนาที่ตนเองนับถือมามากแค่ไหน หรือหากคนที่ไม่เชื่อเรื่องโชคลางก็อาจจะไม่สนใจเรื่องตัวเลข ก็แค่เห็นว่าเลขสวยดีก็เลยเลือกที่นี่ ก็ไม่ผิดเช่นกัน